Meme estetiği sonrasında hangi bölgede iz kalır?

Meme estetiği izleri birbirinden çok farklılık gösterirler. Meme protezleri yerleştirme izleri meme altında, meme ucunda, koltuk altında ya da göbek deliğinde olabilir. Dikkat edilirse hepsi gizli yerlere saklanmıştır. 4-5 cm lik izler genellikle görünmez. Meme dikleştirme ameliyatlarında meme başı çevresinde ve meme başından aşağıya uzanan bir düz çizgi şeklinde iz olabilir. Meme küçültme ameliyatlarında ise genellikle ters T harfi şeklinde izler oluşur.